Souhlasím s poskytnutím osobních údajů za účelem informování a zasílání nabídek spolku Chytré neziskovky, z.s.S kým sdílíme vaše údaje

Chytré neziskovky, z.s. založili majitelé společností Centrum účetnictví, s.r.o. a Centrum mezd, s.r.o. a proto informace sdílí i tyto společnosti. Výše uvedený souhlas se nevztahuje na marketingová sdělení zasílaná těmito společnostmi.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud udělíte souhlas, jsou osobní data uchovány po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem průběžné zasílání aktuálních témat a nabídek.

Všichni uživatelé mohou kdykoliv zažádat o úpravu či smazání svých osobních údajů na adrese info@chytreneziskovky.cz.

Jaká máte práva?

Pokud udělíte souhlas máte možnost požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.