Vidíme věci jinak.
Každá neziskovka může prosperovat.

V roce 2007 jsme se potkali jako úplní začátečníci na poli neziskových organizací. Ing. Petr Hořejš jako ekonom, Bc. Pavla Černá jako majitelka účetních společností a Mgr. Barbora Žiláková jako mzdová účetní.
Vymysleli jsme společně základy systému řízení ekonomie neziskových organizací, který jsme v průběhu let upravovali a zdokonalili.

Nyní pomáháme neziskovkám v tomto oboru a chceme, aby nebyly jen administrativními institucemi, ale naopak se mohly věnovat svému poslání, které umí nejlépe. Školíme ekonomické a finanční znalosti vedoucích pracovníků.

Sebe Vědomí…

Ukazujeme dětem možnost volby a převzetí odpovědnosti za svůj život do vlastních rukou. Vnímáme finanční gramotnost jako důležitý základ spokojeného života. Oproti komerčním společnostem chceme, aby děti nevnímaly jen produkty, ale znaly příčiny a následky.

Naše semináře rozvíjí schopnosti kritického myšlení, rozpoznávání mediální manipulace a pochopení dobrých a špatných dluhů.

 

 

Spolek Chytré neziskovky zahájil svou činnost